Γ Λυκείου

Γ Λυκείου 2014 - 2015
Α' Κατεύθυνσης
Αρχαία
Γνωστό κείμενο 3 ώρες (3 μονόωρα)
Άγνωστο κείμενο 3 ώρες (1 δίωρο, 1 μονόωρο)
Συντακτικό (Θεωρία + ασκήσεις) 1 ώρα
Έκθεση 2 ώρες
Ιστορία
Γνωστικό μέρος 2 ώρες 2 ώρες
Επεξεργασία πηγών 1 ώρα 1 ώρα
Μαθηματικά (Αλγεβρά - Γεωμετρία) 2
Λογοτεχνία
3 ώρες (3  μονόωρα)
Λατινικά
2ώρες (2 μονόωρα)
Β' Κατεύθυνσης
Έκθεση όλων των Κατευθύνσεων
Θεματικό μέρος 2 ώρες
Επεξεργασία κειμένου &
Θεωρία σχολικού βιβλίου
1 ώρα
Γ' Κατεύθυνσης
Μαθήματα Επιλογής
Ιστορία 1 ώρα
Βιολογία 1 ώρα
Φυσική 1 ώρα
Μαθηματικά 1 ώρα