Β Λυκείου

B Λυκείου 2014 - 2015
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά


6
2 ώρες - Γνωστό κείμενο, Ρητορικά
2 ώρες - Άγνωστο θέμα
1 ώρα - Συντακτικό (θεωριά & ασκήσεις)
1 ώρα - Γραμματική (θεωριά & ασκήσεις)

Έκθεση 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ιστορία 1
Φυσική 1
Μαθηματικά (Αλγεβρά - Γεωμετρία) 2