Όραμα και Φιλοσοφία

Το φροντιστήριό μας λειτουργεί στην πόλη των Χανίων από το 1993 με σταθερή ειδίκευση στο χώρο των φιλολογικών σπουδών. Αποτελεί έκφραση επιστημονικού φορέα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και αναγκαία συνθήκη επιτυχίας τους σε αυτές.

Το υψηλό ποσοστό των μαθητών μας που εισάγονται ετησίως στα ΑΕΙ της χώρας και στη συνέχεια πλαισιώνουν ως πτυχιούχοι την επιστημονική της κοινότητα, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της άρτιας λειτουργίας του φροντιστηριακού μας οργανισμού και της ποιότητας σπουδών που παρέχει.

Άξονες λειτουργίας

Έχοντας πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων του Πανελλαδικού συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων και με εφόδια τη διδακτική μας πείρα και τη λεπτή γνωστική ειδίκευση διαμορφώνουμε το φροντιστηριακό μας οργανόγραμμα με άξονες λειτουργίας:

 • Την ομαδική προετοιμασία των υποψηφίων σε ομοιογενή τμήματα συνεργατικής μάθησης και ευγενούς άμιλλας.
 • Τη γόνιμη συνεργασία δασκάλων και μαθητών σε επίπεδο διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας.
 • Τη συχνή επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων με σκοπό την ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους και το βαθμό συνεργασίας τους τόσο με τους / τις συμμαθητές/-τριες όσο και με τους / τις καθηγητές / -τριές τους.
 • Τη συνεργασία του φροντιστηρίου μας με ειδικούς ψυχοπαιδαγωγικούς φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και ζητημάτων διαχείρισης άγχους.

Προϋποθέσεις Λειτουργίας

 • Η αμέριστη αγάπη όλων μας προς τη νεολαία είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μετουσιώσουμε τους στόχους των μαθητών μας σε πραγματικό όραμα επιτυχίας.
 • Η βαθιά γνωστική ειδίκευση των διδασκόντων και το πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ τους είναι εγγυήσεις για την καλύτερη συνεργασία και απόδοση της εκπαιδευτικής μας ομάδας.
 • Η εκπόνηση και χρήση των απαραίτητων εποπτικών μέσων (βιβλία, σημειώσεις) αποτελούν εχέγγυα της επιστημονικότητας του διδακτικού μας έργου.
 • Ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας με τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες) είναι αναγκαία συνθήκη εκσυγχρονισμού του φροντιστηριακού μας χώρου για τη διευκόλυνση του διδακτικού έργου και την επιτάχυνση της μαθησιακής πράξης.

Στόχοι & Μέσα

Με σταθερούς τους άξονες λειτουργίας του φροντιστηρίου και τη δεοντολογία των προϋποθέσεων στοχεύουμε:

 • Στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης με εξονυχιστική διδασκαλία της εξεταστέας ύλης κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.

 • Στην κατάκτηση της παρεχόμενης γνώσης με τον απαραίτητο διδακτικό διάλογο στις ώρες διδασκαλίας και την επεξεργασία των μαθητικών αποριών που ανακύπτουν.

 • Στη γόνιμη αφομοίωση της γνώσης με εναλλακτικούς τρόπους προφορικής και γραπτής αξιολόγησης των μαθητών/-τριών μας στα πλαίσια των διδακτικών ωρών κι ανεξάρτητα απ’ αυτές στα πλαίσια πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Στη δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης με την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την ανάπτυξη της συνθετικής σκέψης μέσα από διαφορετικούς τύπους εργασιών, ασκήσεων και αξιολογήσεων των μαθητών/-τριών μας.
 • Στην τόνωση της αυτοεκτίμησης και στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης των μαθητών/-τριών μας, γιατί, όπως πιστεύουμε, η προσπάθεια κάθε υποψηφίου είναι αποδοτική, όταν έχει εσωτερική αφόρμηση.
 • Στην ανάπτυξη εκ μέρους μας της φιλομάθειας των μαθητών/ -τριών μας, ώστε να έχει η όλη γνωστική τους προσπάθεια εσωτερικό υπόβαθρο.

Η Φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας και τους βοηθάμε παιδαγωγικά ν΄ αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η άποψή μας είναι ότι η ουσία της κάθε στοχοθεσίας δε βρίσκεται μονάχα στην κατάκτηση, αλλά στη δυνατότητα να βελτιώσει τον καθένα από εμάς εσωτερικά μεταμορφώνοντας ποιοτικά τη συνείδησή του.

Τιμούμε, υπηρετούμε και μεταδίδουμε τη γνώση όχι μονάχα ως δύναμη, εφόδιο και εργαλείο ζωής, αλλά ως αξία ανθρωπιστική στο όνομα μιας νέας κοινωνίας που ευελπιστούμε να γίνει ποιοτικότερη.