Μήνυμα προς τους Γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Η Διεύθυνση και η Εκπαιδευτική ομάδα του φιλολογικού φροντιστηρίου «Παλλάδιον» σας καλωσορίζουν στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και σας ενημερώνουν τα ακόλουθα σχετικά με τη λειτουργία του.

Α) Η ουσιαστική προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι διετής καλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο δύο σχολικών τάξεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Β) Η φοίτηση στα τμήματα της Β’ Λυκείου του φροντιστηρίου μας έχει διττό χαρακτήρα:

  1. Θεμελιακό: απόκτηση γνωστικής υποδομής (βάσεων) για την κάλυψη των απαιτήσεων, τόσο της Β’ Λυκείου (προαγωγικές εξετάσεις), όσο και της Γ’ Λυκείου (Πανελλαδικές εξετάσεις).
  2. Προπαρασκευαστικό: για την κάλυψη μέρους της ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων ήδη από τη Β’ Λυκείου στα 2 βασικά μαθήματα της κατεύθυνσης: Αρχαία (συντελεστής 1,3), Ιστορία (συντελεστής 0,7).

Στόχος: η ταχύτερη ολοκλήρωση της ύλης της Γ’ Λυκείου: 20 Δεκεμβρίου για τα τμήματα ταχείας μάθησης και 30 Ιανουαρίου (το αργότερο) για τα υπόλοιπα τμήματα του φροντιστηρίου κατά το σχολικό έτος που αντιστοιχεί στη Γ’ Λυκείου.

Γ) Η κατάταξη των μαθητών μας στα ολιγομελή τμήματα της Β’ Λυκείου γίνεται σύμφωνα με την επίδοσή τους σε ένα διαγνωστικό κριτήριο στο βασικό μάθημα της κατεύθυνσης, τ’ Αρχαία. Η εξέταση στο κριτήριο αυτό γίνεται το πρώτο 15μερο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους που αντιστοιχεί στη Β’ Λυκείου.

Δ) Η ίδια κατάταξη διατηρείται στα τμήματα της Γ΄ Λυκείου με τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την επίδοση των μαθητών / - τριών μας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Β’ Λυκείου.

Ε) Για την αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών το φροντιστήριό μας παρέχει:

  • Βιβλία Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας (η συγγραφή και η έκδοση είναι επιμέλεια της υπεύθυνης σπουδών του Παλλαδίου και Φιλολόγου κας Ρ. Βουράκη) 1ος τόμος (Β’ Λυκείου) και 2ος τόμος (Γ’ Λυκείου).
  • Ντοσιέ σημειώσεων επιμελημένων από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς για κάθε μάθημα που διδάσκεται στο φροντιστήριο.  Τα ντοσιέ σημειώσεων παρέχονται δωρεάν στους / στις μαθητές / τριες του φροντιστηρίου μας, ενώ τα βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας κοστολογούνται στην τιμή των 10 ευρώ έκαστο.
  • Περιοδικότητα διαγωνισμάτων (Εβδομαδιαία για τη Γ΄ Λυκείου, δυο φορές το μήνα για τη Β’ Λυκείου).
  • Πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που κρίνεται απαραίτητο.

Υπογραμμίζουμε εν κατακλείδι ότι το υψηλό ποσοστό κάθε χρόνο των επιτυχόντων από το φροντιστήριό μας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας είναι η μέγιστη επιβεβαίωση του επαγγελματισμού στη λειτουργία του φροντιστηριακού μας οργανισμού και της επιστημονικότητας του διδακτικού μας έργου.