Όραμα και Φιλοσοφία

Το φροντιστήριό μας λειτουργεί στην πόλη των Χανίων από το 1993 με σταθερή ειδίκευση στο χώρο των φιλολογικών σπουδών. Αποτελεί έκφραση επιστημονικού φορέα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και αναγκαία συνθήκη επιτυχίας τους σε αυτές.

Το υψηλό ποσοστό των μαθητών μας που εισάγονται ετησίως στα Ανώτερα κι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και στη συνέχεια στελεχώνουν ως πτυχιούχοι την επιστημονική κοινότητα, τη Δημόσια Διοίκηση και του υπόλοιπους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της άρτιας λειτουργίας του φροντιστηριακού μας οργανισμού και της ποιότητας σπουδών που παρέχει.

Άξονες λειτουργίας

Έχοντας πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων του Πανελλαδικού συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων και με εφόδια τη διδακτική μας πείρα και τη λεπτή γνωστική ειδίκευση διαμορφώνουμε το φροντιστηριακό μας οργανόγραμμα με άξονες λειτουργίας:

 • Την ομαδική προετοιμασία των υποψηφίων σε ομοιογενή τμήματα συνεργατικής μάθησης και ευγενούς άμιλλας.
 • Την συνοικοδόμηση της γνώσης στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής κι ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
 • Τη συχνή επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων με σκοπό την ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους και το βαθμό συνεργασίας τους τόσο με τους / τις συμμαθητές/-τριες όσο και με τους / τις καθηγητές / -τριές τους.
 • Τη συνεργασία του φροντιστηρίου μας με ειδικούς ψυχοπαιδαγωγικούς Φορείς/Οργανισμούς, καθώς και με Συμβούλους Παιδείας για την καλύτερη αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και ζητημάτων διαχείρισης άγχους στην πρώτη περίπτωση, αλλά και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη δεύτερη.

Προϋποθέσεις Λειτουργίας

 • Η αμέριστη αγάπη όλων μας προς τη νεολαία είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μετουσιώσουμε τους στόχους των μαθητών μας σε πραγματικό όραμα επιτυχίας.
 • Η βαθιά γνωστική ειδίκευση των διδασκόντων και το πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ τους είναι εγγυήσεις για την καλύτερη συνεργασία και ευόδωση του κοινού στόχου της εκπαιδευτικής μας ομάδας.
 • Η εκπόνηση έγκυρου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, έντυπες σημειώσεις) και η χρήση των απαραίτητων εποπτικών μέσων (βιβλία, σημειώσεις) αποτελούν εχέγγυα της επιστημονικότητας του διδακτικού μας έργου.
 • Ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας με τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες) είναι αναγκαία συνθήκη εκσυγχρονισμού του φροντιστηριακού μας χώρου για τη διευκόλυνση του διδακτικού έργου και την επιτάχυνση της μαθησιακής πράξης με το απαραίτητο μορφωτικό αποτέλεσμα.

Στόχοι & Μέσα

 • Με σταθερούς τους άξονες λειτουργίας του φροντιστηρίου και τη δεοντολογία των προϋποθέσεων στοχεύουμε:
 • Στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης με εξονυχιστική διδασκαλία της εξεταστέας ύλης κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.
 • Στην κατάκτηση της παρεχόμενης γνώσης με τον καθοδηγούμενο διδακτικό διάλογο στις ώρες διδασκαλίας και την επεξεργασία των μαθητικών αποριών που ανακύπτουν.
 • Στη γόνιμη αφομοίωση της γνώσης και στην εξοικείωση με τον εξεταστικό θεσμό αξιοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους προφορικής και γραπτής αξιολόγησης των μαθητών/-τριων μας στο πλαίσιο αφενός των διδακτικών ωρών (διαμορφωτική αξιολόγηση) και συγκεντρωτικά αφετέρου σε προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων ανά εβδομάδα και μήνα (γενική αξιολόγηση).
 • Στη δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης με την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την ανάπτυξη της συνθετικής σκέψης μέσα από διαφορετικούς τύπους εργασιών, ασκήσεων και αξιολογήσεων των μαθητών/-τριών μας.
 • Στην τόνωση της αυτοεκτίμησης και στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης των μαθητών/-τριών μας, γιατί, όπως πιστεύουμε, η προσπάθεια κάθε υποψηφίου είναι αποδοτική, όταν έχει εσωτερική αφόρμηση.
 • Στην ανάπτυξη εκ μέρους μας της φιλομάθειας των μαθητών/ -τριών μας, ώστε να έχει η όλη γνωστική τους προσπάθεια εσωτερικό υπόβαθρο.
 • Στην υιοθέτηση και εφαρμογή του θεσμού της πρόσθετης ενισχυτικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας κατά περίπτωση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων και την επίτευξη ειδικών στόχων.

Ειδικοί στόχοι για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

(Έχει τον υψηλότερο συντελεστή στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού τόσο στο γνωστό, όσο και στο άγνωστο θέμα βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του μαθήματος (το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος, τις οδηγίες Φιλολογικών μαθημάτων, οι οποίες διαμορφώνονται για κάθε σχολικό έτος πριν την έναρξη αυτού, καθώς και τα βιβλία του εκπαιδευτικού, τα οποία συνοδεύουν σχεδόν κάθε σχολικό εγχειρίδιο) αξιοποιώντας την αυτενέργεια του εκπαιδευτικού – φροντιστή στη διδακτική μεθοδολογία κατά την εφαρμογή των κανονιστικών κειμένων στο όνομα του εξεταστικού θεσμού.

Α’ Στόχοι με γνωστικό προσανατολισμό: (Επιτυγχάνονται κυρίως μέσα από τη διδασκαλία του αγνώστου θέματος)

Αναφέρονται στη μελέτη της γλώσσας, τόσο των δομολειτουργικών, όσο και των

λεξιλογικών χαρακτηριστικών της: γραμματική – σύνταξη, λεξιλόγιο.

Β’ Στόχοι που παραπέμπουν σε μεικτού τύπου επιδιώξεις συναισθηματικής και ψυχοκινητικής φύσης: (Επιτυγχάνονται κυρίως μέσα από τη διδασκαλία του γνωστού θέματος) Αντίληψη εκ μέρους του μαθητή της διαχρονικής διάστασης της ελληνικής γλώσσας και του ρόλου της ως φορέα και δημιουργού ιδεών και αξιών του ελληνικού πολιτισμού.

Η Φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας και τους βοηθάμε παιδαγωγικά ν΄ αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η άποψή μας είναι ότι η ουσία της κάθε στοχοθεσίας δε βρίσκεται μονάχα στην κατάκτηση, αλλά στη δυνατότητα να βελτιώσει τον καθένα από εμάς εσωτερικά μεταμορφώνοντας ποιοτικά τη συνείδησή του.

Τιμούμε, υπηρετούμε και μεταδίδουμε τη γνώση όχι μονάχα ως δύναμη, εφόδιο και εργαλείο ζωής, αλλά ως αξία ανθρωπιστική στο όνομα μιας νέας κοινωνίας που ευελπιστούμε να γίνει ποιοτικότερη.